DEN NORSK-TYSKE WILLY-BRANDT-STIFTELSEN 

Willy Brandts navn er uløselig forbundet med tanken om kontakt og forståelse mellom nasjonene. Willy Brandt spilte også en særdeles viktig rolle i utviklingen av forholdet mellom Norge og Tyskland. I Willy Brandts ånd skal Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen bidra til videre utbygging av forbindelsene mellom de to land. Stiftelsen ble etablert i 1999 og har sete i både Oslo og Berlin.

OM DEN NORSK-TYSKE WILLY-BRANDT-STIFTELSEN
Stiftelsens formål og oppgaver

Stiftelsen har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, - særlig blant ungdom – og styrke samarbeid og kontakt mellom ulike grupper i det norske og tyske samfunn. Stiftelsen kan støtte seminarer, studentutveksling, forskningssamarbeid og andre tiltak som utbygger kontakten mellom norsk og tysk nærings- og samfunnsliv. Den kan dele ut utvekslingsstipendier og utdypningsstipendier.

     Det ble gjennomført et prosjekt ”Dialog bærekraftige reformer” som et forum for meningsutveksling om temaer som er viktig for Norge, Tyskland og Østersjøregionen. Dette kan være innenfor ressurs- og miljøpolitikk, demografisk utvikling, økonomiske, velferdspolitiske eller sikkerhetspolitiske problemstillinger.

     Hvert år deler stiftelsen ut en ærespris – Willy Brandt-prisen – til en person eller en institusjon som har utmerket seg med et særskilt fortjenstfullt arbeid for de norsk-tyske forbindelser. Prisen består av en statuett og et diplom.

vorstand.jpg (62876 Byte)

Egon Bahr, Thorvald Stoltenberg,
Marit Arnstad, Franz Thönnes

Stiftelsens styre gir retningslinjer for den langsiktige drift.

  Styre Norge 
  Sverre Myrli, stortingsrepresentant (styreleder)
Ingjerid Schou, stortingsrepresentant og Stortingets visepresident, tidligere helseminister (2001) og sosialminister (2002-2004)
  Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant
  Styre Tyskland
  Statsekretær Franz Thönnes (styreleder), forbundsdagsrepresentant, tidligere parlamentarisk statssekretær
  Henry Tesch, tidligere utdannings-, vitenskaps- og kulturminister i Mecklenburg-Vorpommern
  Gerd Walter, tidligere tysk Europaminister og adm. direktør i Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbh (DDVG)


     Stiftelsens Råd er sammensatt av representanter for bidragsyterne mm. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen forvalter et fond bestående av bidrag fra private og offentlige institusjoner. De viktigste tyske bidragsyterne er og var RWE-DEA AG, E.ON Ruhrgas AG, Verbundnetzgas AG og Wintershall. Blant de norske bidragsyterne finner man en rekke departementer, men også enkelte bedrifter som Statoil, Statkraft og Bayerngas Norge.

Nekrolog i anledning tidligere styreleder Egon Bahrs død
Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen sørger over Egon Bahrs bortgang. Med ham mister den en av sine grunnleggere og tidligere styreledere, en som med sin politiske erfaring har utformet og ledsaget stiftelsen gjennom mange år.


PRESSE
Sverre Myrli i Dagsavisen om 40-årsjubileet for overrekkelsen av Nobels Fredspris til Willy Brandt
Den 10.desember 2011 var det 40 år siden Willy Brandt mottok Nobels Fredspris. Willy Brandt var den gang forbundskansler i Vest-Tyskland, og fikk prisen for sin politikk ovenfor øst-Europa. Sverre Myrli, styreleder i Den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftelsen, kommenterte prisoverrekkelsen i artikkelen ”Fredsprisen – 40 år etter” i Dagsavisen.

Sverre Jervell i ”Debatt i Norden” om utviklingen av det politiske samarbeidet mellom de nordiske landene og Tyskland
I artikkelen ”Et ’tysk vindu’ i nordisk samarbeid” skriver Sverre Jervell, som er daglig leder av den norske siden i Den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftelsen, om utviklingen av samarbeidet mellom de nordiske land og Tyskland.

 

2000 - 2010: Festskrift
Festskrift (PDF) i anledning tiårsjubileet for Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen og for Foreningen til den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsens fremme